Laatste nieuws

 • Limburgse Regenbooghuis viert tiende verjaardag

  Op 6 oktober 2012 was het zover; Regenbooghuis Limburg opende haar deuren aan de Melderstraat in Hasselt. We vierden met een babyborrel het langverwachte Regenbooghuis, dé plek in Limburg voor LGBTI+ personen, hun omgeving, allies en iedereen met vragen over seksuele oriëntatie en genderdiversiteit.

  Vanaf dat moment groeide het Regenbooghuis snel; verenigingen schoten als paddenstoelen uit de grond, omdat ze eindelijk het gevoel hadden dat ze konden THUISkomen.

  Een grote opdoffer was de brand die het huis trof in juli 2013, maar dankzij de hulp van de vele vrijwilligers werd de warme thuishaven met vereende krachten opnieuw opgebouwd.

  Vrijwilligers hebben de afgelopen 10 jaar steeds gezorgd voor de werking van het Regenbooghuis, zowel op het vlak van de ontmoetingsruimte, als het onthaal, als contacten met onder andere steden en gemeenten.

  “Toch zijn we ontzettend blij dat we vanaf mei 2018 een halftijdse medewerker aan konden nemen als coördinator gelijke kansen,” vertelt Eliane Luys, voorzitter van Regenbooghuis Limburg. “We hebben een exponentiële groei opgemerkt in zowel naamsbekendheid, als samenwerkingen. De acties die we één of twee keer per jaar organiseren en waarbij we de brede samenleving proberen te betrekken, hebben daar absoluut aan bijgedragen”.

  Manon van Engelen, coördinator gelijke kansen, vult aan: “Eén van de gelijke kansen doelstellingen die behaald moet worden, is de brede samenleving sensibiliseren en betrekken bij de regenbooggemeenschap. We hebben dit de afgelopen jaren gedaan door onder andere de inmiddels bekende rode sjalen actie op Wereld Aids Dag 2018, waarbij mensen uit Limburg, Vlaanderen en zelfs Nederland 770 meter rode sjaal bijeen breiden, die we als een lang lint vervoerden van de Grote Markt in Hasselt naar het Regenbooghuis.
  Maar ook de kunstzinnige muur in Genk, waar 24 middelbare scholen aan meewerkten rond Idahot 2019 is een voorbeeld van een prachtige actie. En niet te vergeten de wensenboom op Winterland, op Wereld Aids Dag 2019. Het zijn maar enkele voorbeelden van manieren om mensen te laten kennismaken met de regenbooggemeenschap en de boodschap uit te dragen dat iedereen mens is, ongeacht bijvoorbeeld seksuele voorkeur of genderdiversiteit. Onbekend maakt onbemind, daarom staan we open voor zoveel mogelijk communicatie met de samenleving in de breedste zin van het woord.”

  Hoewel het vandaag de dag best moeilijk is om vrijwilligers te vinden én te houden, is Regenbooghuis Limburg inmiddels dus stevig verankerd in de provincie en weten ook steeds meer stads- en gemeentebesturen het huis te vinden om samen een lokaal regenboogbeleid te realiseren.

  Lees meer
 • Kartonnen Dozen sluit definitief de deuren

  De LGBTQ-boekhandel Kartonnen Dozen in Antwerpen sluit definitief de deuren op 29 oktober. Dat laten Johanna Pas en Ulka Delbroek weten in een nieuwsbrief. De zoektocht voor een nieuwe mede-zaakvoerder heeft niets opgeleverd. Zo een 200 tal sympathisanten hadden een aandeel gekocht in de nieuwe op te richten coöperatie. Omdat die er nu niet komt krijgen zij in de komende weken hun aandeel terugbetaald. De giften die de winkel de afgelopen maanden kreeg worden aan een goed doel geschonken.

  In juli werd bekend dat Johanna Pas omwille van gezondheidsredenen noodgedwongen afscheid moet nemen van haar boekhandel Kartonnen Dozen in Zurenborg (Antwerpen). Ulka Delbroek  die sinds  kort in de winkel aan de slag was  kandidaat-overnemer  lanceerde toen toen de oproep naar een overnamepartner.  Die zoektocht kwam bovenop de zoektocht naar een nieuwe locatie. De winkel moet immers eind oktober ook verhuizen omdat het huidige pand in de Draakstraat verkocht wordt.

  De zoektocht naar een kandidaat-overnemer was niet eenvoudig. Het gaat immers niet om een medewerker (in dienst), maar om een mede-bestuurder van de op te richten coöperatie. Het was niet mogelijk om meteen een vast loon aan te bieden.

  De komende weken wordt er nog een totale uitverkoop gehouden met kortingen tot 50 procent.

  In de maand oktober is Kartonnen Dozen nog geopend van donderdag tot zaterdag van 12 tot 18u. Op zondagen zijn ze vanaf nu gesloten.

  Lees meer
 • Cuba keurt huwelijk en adoptie voor homoseksuele koppels goed

  Cuba heeft afgelopen zondag doormiddel van een referendum het huwelijk en de adoptie van kinderen door koppels van hetzelfde geslacht goedgekeurd. Bijna vier miljoen Cubanen (66,9 procent) stemden voor de wetsaanpassingen. Dat is dubbel zoveel als het aantal neen-stemmers. Daarmee werd een aangepaste familiecode, die bijna duizend pagina’s en meer dan 400 artikels telt goedgekeurd. De vorige dateerde nog van de communistische revolutie van 1959.

  Tegen de hervorming kwam een sterke tegenstand vanuit de groeiende evangelische beweging in Cuba. In de media riep de overheid de Cubanen op om de nieuwe familiecode goed te keuren. Ook werden er over het hele land infoavonden georganiseerd.

   

  Met de nieuwe code wordt het draagmoederschap mogelijk, krijgen grootouders ruimere rechten met betrekking tot de kleinkinderen, worden ouderen beschermd en komen er  maatregelen tegen gendergeweld.

  Lees meer
 • Twee nieuwe aanhoudingen in onderzoek naar aanslag op homo-dancing in Oslo

  In Noorwegen zijn twee bijkomende verdachten opgepakt in verband met de schietpartij in de marge van de Pride in Oslo van eind juni. Hierdoor zijn er nu vier verdachten.  De politie pakte de twee mannen zondag op in Oslo. Het gaat om een Somaliër van in de veertig jaar en een Noorse dertiger. Ze worden verdacht van medeplichtigheid aan terrorisme. 

   Op 25 juni opende een man het vuur bij de homobar London Pub in het centrum van Oslo. In de Noorse hoofdstad werd toen gefeest ter gelegenheid van de Oslo Pride. Kort na de aanslag werd de uit Iran afkomstige 42-jarige man gearresteerd voor de  schietpartij  waarbij twee doden  en  21 gewonden vielen. De politie maakte vrijdag bekend dat ze  nog op zoek waren naar  een veertigjarige  man met de Noorse nationaliteit. Het gaat om Arfan Bhatti die zich in Pakistan zou ophouden. Bhatti zou volgens de Noorse media online berichten hebben geplaatst over het vermoorden van homoseksuelen. Maandag stuurde de politie het bericht de wereld in dat er zondag nog twee verdachten waren opgepakt. Hun namen werden niet bekend gemaakt.

  Foto:Scott Rodgerson //Unsplash

  Lees meer
 • Leuven stelt vernieuwd regenboogbeleid voor

  De stad Leuven stelde vanmiddag haar ambities en enkele concrete plannen voor een vernieuwd regenboogbeleid voor. LGBTQIA+ personen moeten in Leuven volwaardig tot hun recht kunnen komen en dit  binnen alle levensdomeinen. Het nieuwe beleid focust vooral op verschillende strategische doelstellingen zoals genderbewustzijn verhogen en correcte beeldvorming, en gaat uit van samenwerking met vele partners.

  Stad Leuven werkt, samen met verschillende partners, al jarenlang aan gelijke kansen voor iedereen, waaronder LGBTQIA+ personen. Leuven kan daarvoor rekenen op sterke partners zoals UniQue en het Holebifilmfestival. Recente ontwikkelingen, zowel dichtbij als ver van huis, maakten echter duidelijk dat rechten nooit helemaal verworven zijn.

  Ook in Leuven ontvangen we signalen die aantonen dat het werk nooit af is. Daarom werd er vorig jaar  een oproep gedaan naar Leuvenaars uit de LGBTQIA+ gemeenschap om samen met het stadsbestuur na te denken over het regenboogbeleid. “Het resultaat dat nu voorligt is het resultaat van uitwisseling met zeer diverse Leuvenaars die mee willen zorgen dat in Leuven iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht je genderidentiteit, je genderexpressie of je seksuele oriëntatie”, zegt schepen van Gelijke Kansen Lies Corneillie.   

   

  Samenwerking over alle beleidsdomeinen heen

  Gelijke rechten voor iedereen nastreven, vraagt samenwerking over alle beleidsdomeinen heen, zowel binnen de stadsadministratie als met het middenveld. Vijf doelstellingen staan centraal in het plan: genderbewustzijn verhogen, werken aan zichtbaarheid en correcte beeldvorming, ondersteuning van LGBTQIA+ personen en -verenigingen, werken aan veiligheid en het lokaal, regionaal en (inter)nationaal uitwisselen van kennis en versterken van bondgenootschappen.

  Scholen ondersteunen

  De stad zal onder meer in zee met gaan met PAARS, een organisatie die ervoor zorgt dat secundaire scholen op een inclusieve manier rond het LGBTQIA+ thema kunnen werken. Een laagdrempelige campagne in mei (rond de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie) nodigt leerlingen en leerkrachten uit om op te komen voor LGBTQIA+ rechten en binnen de eigen school te werken aan een (gender)inclusief schoolklimaat.

  “Jongeren brengen veel tijd door in de schoolomgeving, dus het is ontzettend belangrijk dat ze zich 100% goed in hun vel kunnen voelen. We weten ook dat vele jongeren die worstelen met hun identiteit of geaardheid, sombere gedachten kunnen krijgen. Werken met jongeren op school is dus cruciaal. We zijn blij dat we met PAARS een gedreven en ervaren partner hebben die de scholen hierbij kan ondersteunen,” aldus schepen Lies Corneillie.  

  Werken aan zichtbaarheid, ook via erfgoed en cultuur

  Coming Out Day in oktober en de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie (IDAHOT) in mei zijn belangrijke dagen voor de LGBTQIA+ gemeenschap. De stad heeft ook al langer de traditie om minstens op deze dagen de regenboogvlag te hijsen. Sinds 2020 bekent Leuven ook kleur met 2 permanente regenboogzebrapaden in het centrum van de stad.

  “Het mag echter niet beperkt blijven tot deze typische actiedagen. Onze stad kent een recente maar rijke geschiedenis van LGBTQIA+ verenigingen en verwezenlijkingen. We vinden het belangrijk dat we het pionierswerk dat in Leuven is verricht en de weg die al is afgelegd, goed in beeld brengen én ontsluiten naar een ruimer publiek. Qua zichtbaarheid wil de stad ook Queer projecten en initiatieven ondersteunen in de culturele sector”, zegt Lies Corneillie.

  "Met Queer Leuven proberen we queerness in zijn breedheid zichtbaar te maken in Leuven. Een van de acties is een festival rond queer arts, zoals al succesvol is gebleken in andere grote steden in binnen- en buitenland. Met een spannend programma dat hokjes en conventies uitdaagt over gender en seksualiteit, via het prisma van muziek, theater, literatuur, film, perfomance... Queer arts als middel van zelfexpressie, en voor de toeschouwer/deelnemer als bron van herkenning, joy en nieuwe inzichten", zegt Filip Tielens.

  Ondersteuning

  Een van de ambities in het nieuwe regenboogbeleid, is om de samenwerking tussen stad Leuven en UniQue, het Vlaams-Brabants Regenbooghuis, nog verder te versterken. De stad gaat samen met het regenbooghuis op zoek naar een nieuwe thuisbasis. UniQue is ook een koepel van zeer diverse Leuvense LGBTQI+ verenigingen, die de stad ook zal blijven ondersteunen en versterken zodat zij op hun beurt kunnen groeien en meer mensen bereiken.

  Veiligheid

  LGBTIQIA+ personen zijn helaas nog vaak slachtoffer van fysiek of verbaal geweld. Stad Leuven wil dit geweld zoveel mogelijk voorkomen, maar zorgen dat slachtoffers goed opgevangen kunnen worden, onder meer bij Politie Leuven en in het nieuwe Zorgcentrum na Seksueel Geweld dat in juni de deuren opende in UZ Leuven. Dit najaar zal de stad ook de eerder gelanceerde campagne Got Your Back verder uitbouwen.

  Blijvende kennisuitwisseling en internationaal bondgenootschap

  Leuven is lid van verschillende nationale en internationale netwerken, zoals het Rainbow Cities Network. Die samenwerking met andere steden wil de stad blijven versterken, om goede praktijken uit te wisselen en om onze internationale solidariteit uit te spreken op momenten dat elders de rechten van de queergemeenschap in het gedrang komen.

  “We ambiëren in Leuven om een mensenrechtenstad te worden, en engageren om ons uit te spreken en steun te bieden bij mensenrechtenschendingen. Zo namen we in het verleden het initiatief om de Poolse ambassadeur aan te schrijven, en onze zusterstad Krakau een hart onder de riem te steken toen de Poolse regering LGBT-vrije zones in het leven riep. We willen dit blijven doen en een stapje verder gaan om in concrete projecten uit te wisselen met bijvoorbeeld jongeren uit andere Europese steden”, besluit Lies Corneillie.

  Lees meer
 • Geen doorverwijzing van huisarts meer nodig voor MSM die vaccinatie tegen apenpokken willen

  Vanaf nu kunnen alle mannen die seks hebben met meerdere mannen (MSM) zich laten vaccineren tegen apenpokken. Dat heeft de  Risk Management Group (RMG) donderdag beslist. Volgens de RMG hebben de groepen die prioritair in aanmerking kwamen voor preventieve vaccinatie tegen apenpokken hebben de kans gehad om zich te laten vaccineren.  De beslissing komt er na de lage opkomst tijdens de vaccinatiedag in Antwerpen. Vooral de doorverwijzingsbrief van de huisarts bleek één van de vereisten te zijn waardoor MSM afhaakten. Die vereiste verdwijnt nu.

  Op 20 september waren er 2.316 vaccins toegediend, waarvan 316 na blootstelling, 1.987 vaccins werden preventief toegediend, waarvan 300 aan sekswerkers. De groepen die prioritair in aanmerking kwamen voor preventieve vaccinatie tegen apenpokken, hebben ondertussen de kans gehad om zich te laten vaccineren.

  Vermits het aantal toe te dienen dosissen ondertussen ook is toegenomen door de overschakeling naar intradermale toediening en 1.500 extra dosissen in bruikleen vanuit Nederland, wordt preventieve vaccinatie nu verruimd. In het vierde kwartaal wordt ook nog de bijkomende bestelling van 30.000 dosissen verwacht. 

   

  De Risk Management Group (RMG) heeft daarom beslist dat alle mannen die seks hebben met meer dan één man, zich binnenkort ook kunnen laten vaccineren in een vaccinatiecentrum in Vlaanderen, Wallonië of Brussel. 

  De andere groepen, waaronder mannelijke en transgender sekswerkers en vrouwen die PrEP nemen, en die in aanmerking komen voor preventieve vaccinatie blijven ongewijzigd. In de loop van volgende week zullen de deelstaten communiceren hoe en vanaf wanneer je een afspraak kan maken bij een vaccinatiecentrum. Je kan ook meer informatie vinden  bij het  Agentschap Zorg en Gezondheid.

  foto:  Mufid Majnun // Unsplash

  Lees meer
 • Nauwelijks opkomst op enige vaccinatiedag tegen apenpokken in Antwerpen

  Op wat de enige vaccinatiedag was voor een nieuwe preventiecampagne tegen apenpokken in Antwerp Expo zit nauwelijks volk opgedaagd. Dat meldt VRTNWS. Zo zouden er  maar 60 mannen  een afspraak hebben gemaakt voor de 1.120 beschikbare vaccins. Op Radio 2 Antwerpen liet Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits optekenen dat de voorwaarden, een doorverwijzing door de huisarts na het oplopen van minstens een seksuele aandoening in het afgelopen jaar, mogelijk homoseksuele mannen hebben afgeschrikt.

   

  "Er zijn vandaag een 130-tal mensen geregistreerd. 60 mensen zijn effectief ingeschreven om hun vaccin te komen halen in Antwerpen", zegt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) bij Radio2 in Antwerpen. "We merken dat werken met een verplichte verwijsbrief van de dokter waarin staat dat je minsten één soa gehad hebt, wellicht een hoge drempel is. We willen het nu zo laagdrempelig mogelijk maken en snel bekijken of de doelgroep verruimd kan worden." Vanavond buigt een expertengroep zich opnieuw over de criteria.

  In Vlaanderen zijn er sinds de start van de uitbraak 394 mensen besmet geraakt met het apenpokkenvirus. Vooral in het voorjaar waren er heel wat besmettingen bij mannen die seks hebben met andere mannen.

  Dat er vraag is na een vaccin tegen apenpakken werd de afgelopen maanden reeds bewezen nadat honderden homo’s naar Rijsel en Lille trokken waar ze veel makkelijker dan in ons land een vaccin konden krijgen. Niet alleen kampt ons land met een tekort aan beschikbare vaccins ook zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor zo een vaccin veel te streng. In eerste instantie moesten homoseksuele mannen bewijzen dat ze een prep-behandeling volgden en het afgelopen jaar minstens twee soa’s hadden gehad. Daarnaast behoorden ook mannelijke en transgender sekswerkers tot één van de doelgroepen. De afgelopen maand werden de regels iets versoepelt en kon iedereen zich inschrijven voor de vaccinatiedag in Antwerpen na een verwijzing van zijn huisarts die vastgesteld had dat er minstens één soa het afgelopen jaar werd geconstateerd.

  De lage opkomst van vandaag betekent alvast wel dat er mogelijk nog één of meerdere momenten komen waarop mannen die seks hebben met andere mannen zich kunnen laten vaccineren tegen de apenpokken.

  bron: VRTNWS

  Lees meer
 • Tienduizend LGBTQ-activisten trekken met EuroPride door Belgrado

  Ondanks een eerder verbod heeft zaterdag namiddag de EuroPride optocht in Belgrado doorgegaan. Afgelopen donderdag verbood de politie de optocht lang het voorgestelde parcours omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden. Vrijdag werd een andere, sterk ingekorte route aangekondigd door de organisatoren die toen ook lieten weten dat er sowieso een optocht zou plaats vinden. Die optocht ging zaterdag uiteindelijk toch door met enige vertraging. Volgens de internationale media liepen een 10.000 activisten mee op. Langs het parcours stonden tegenbetogers die de optocht wilden verhinderen. De politie heeft 31 personen opgepakt.

  Vooral in de buurt van het park waar de optocht vertrok was de sfeer gespannen. "De ingang van de EuroPride werd geblokkeerd door hooligans. We hebben een hele tijd vastgezeten. Er zijn hier zeker meer dan 5.000 mensen aanwezig om deel te nemen aan de EuroPride", zegt de  activist en voorzitter van Forbidden Clours, Rémy Bonny.

  Tegen de EuroPride optocht was de afgelopen weken meermaals geprotesteerd door duizenden orthodoxe Christenen en aanhangers van extreem-rechts. Het zag ernaar uit dat de mars niet door zou kunnen gaan. De Servische premier Ana Brnabić heeft zaterdagmiddag dan toch aangekondigd dat de EuroPride kan doorgaan en dat er genoeg politieagenten waren opgetrommeld om de veiligheid van de deelnemers te garanderen. 

  Lees meer
 • Vlaanderen start met proefproject voor preventieve vaccinatie tegen apenpokken

  Op donderdag 22 september start de Vlaamse overheid met een proefproject voor preventieve vaccinatie tegen het apenpokkenvirus. Mannen die seks hebben met mannen (MSM) die in het voorbije jaar minstens 1 soa hebben gehad, kunnen zich dan preventief laten vaccineren. Voor het proefproject moet wel op voorhand ingeschreven worden. Dat kan vanaf 15 september. Sensoa neemt de communicatie voor dit proefproject op zich.

  Momenteel zijn er in Vlaanderen zijn  392  besmettingen met het virus virus vastgesteld, voornamelijk bij mannen in de leeftijdsgroep van 20 tot 59 jaar, die seks hebben met mannen.

  Met het nieuwe proefproject dat op 22 september start kunnen 1.120 personen zich preventief laten vaccineren tegen apenpokken. De vooraf afgebakende doelgroep zijn mannen die seks hebben met mannen en het voorbije jaar minstens 1 soa hebben gehad. Zij kunnen zich op donderdag 22 september vrijwillig laten vaccineren in het Antwerps vaccinatiecentrum.

  Om een vaccin te krijgen, moet er vooraf ingeschreven worden via de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Inschrijven is mogelijk vanaf 15 september 2022. Vooraf inschrijven is verplicht en een verwijsbrief van je arts is noodzakelijk.

  Plaatsen worden opengezet tot het maximum aantal is bereikt. Kandidaten die geen kans kregen zich te registreren zullen later nog de mogelijkheid krijgen zich te laten vaccineren van zodra er terug vaccins beschikbaar zijn.

  Lille

  Wie niet tot de doelgroep behoort kan dit weekend ook opnieuw afzakken naar het Franse Lille. Tussen 9 en 13 uur kunnen ook Belgen in het plaatselijke vaccinatiecentrum (Rue de Valmy 8) terecht voor een eerste vaccinatie. Meer informatie hierover kun je krijgen op het telefoonnummer +33 3 59 73 69 80 of per e-mail op sps-lilleconsultation@lenord.fr 

  Bron: Belga/eigen berichtgeving

  Foto: National Cancer Institute // Unsplash

  Lees meer
 • Close van Lukas Dhont is Belgische Oscarinzending

  Close van Lukas Dhont  is de officiële Belgische inzending voor de Academy Awards. Dat maakte het Vlaams Audiovisueel Fonds bekend. Close ging, net als Dhonts speelfilmdebuut Girl in 2018, in wereldpremière op het Festival van Cannes. De eerste vertoning werd door het publiek in Cannes onthaald met een staande ovatie van ruim 15 minuten. De goede ontvangst door de aanwezige pers en filmprofessionals werd uiteindelijk bekroond met de Grand Prix van de Jury. Close zal ook het komende filmfestival van Gent openen.

   

  Close gaat over Leo en Remi, 13, vrienden sinds altijd. Tot een ondenkbare gebeurtenis hen uit elkaar drijft. Vol onbegrip zoekt Leo toenadering tot Sophie, Remi’s moeder. Close is een film over vriendschap en verantwoordelijkheid.

  In een eerste reactie laat Lucas Dhont weten dat hij vereerd is om ons land opnieuw bij de Oscars te gaan verdedigen.

  “Ik ben ongelofelijk vereerd om uit de vele sterke Belgische films dit jaar geselecteerd te worden als de officiële inzending voor de Oscars. Als kind droomde ik ervan ooit een Oscar te winnen, die droom lijkt nu iets dichterbij te komen. Close is een film over vriendschap en connectie na een voor velen afgezonderde periode. Ik hoop dat de film het publiek gaat raken en zo België trots kan maken. Daar gaan we de komende maanden al het mogelijke voor doen.”

  De hoofdrollen in Close worden vertolkt door nieuwkomers Eden Dambrine en Gustav De Waele, naast gevestige waarden als Emilie Dequenne en Léa Drucker. Ook Kevin Janssens heeft een bescheiden rol in de film.

  Voor Close werkte regisseur Lukas Dhont, net als voor Girl in 2018, samen met co-scenarist Angelo Tijssens. DOP is Frank van den Eeden, Alain Dessauvage deed de montage. Producenten zijn Dirk Impens en Michiel Dhont voor Menuet, in coproductie met Diaphana Films, Topkapi Films, Versus Production, VTM en RTBF.

  Op 11 oktober zal Close bij ons het Film Fest Gent openen, waarna distributeur Lumière de film op 2 november in de Belgische bioscopen brengt. Sinds de wereldpremière in Cannes verkocht sales agent The Match Factory de distributierechten al aan meer dan 100 territoria wereldwijd.

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste