Studentenclubs distantiren zich van het KVHV-Antwerpen

gepost op 11/06/2015

Het KVHVAntwerpen hanteert al langer dan vandaag een politieke houding waar de meeste studentenclubs het niet eens mee zijn. Sinds hun laatste homofobe acties wensen wij ons volledig te distantiren van dergelijke uitingen en dit ook duidelijk te maken aan de media en de publieke opinie.

Juli 2014: Het debat rond de verhoging van het inschrijvingsgeld startte. Opvallend was dat de student dit in het algemeen niet steunde, buiten KVHV - Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond - Antwerpen. Nog eigenaardiger was hun rede hiertoe. Blijkbaar vinden zij in tegenstelling tot de meeste andere studenten dat een diploma elitair moest zijn en dat de democratisering van het onderwijs daar geen deugd aan had gedaan.

Anno 2015 is de houding van het KVHV-Antwerpen nog steeds niet iets waar de meerderheid van de studenten het mee eens is. Wie begin januari voorbij de kathedraal van Antwerpen liep, zag een groep fundamentalistische christenen protesteren tegen een recente brief van de Antwerpse bisschop, mgr. Johan Bonny. In die brief weigerde hij immers in te gaan tegen de losgeslagen seksuele revolutie, de abortuswetgeving en de alomtegenwoordige holebis die de traditionele Vlaamskatholieke waarden zouden bedreigen. Bij dat protest was ook een aantal studenten aanwezig, met de hun kenmerkende petten en inten. Wie hen even opzocht, vond alweer n studentenvereniging present: het KVHV-Antwerpen, dat opnieuw haar standpunt in geuren en kleuren kwam verkondigen. De aanwezigheid van de verbondskleuren van het KVHV-Antwerpen bleef ook niet beperkt tot deze manifestatie.

Vinden wij het, zelf studenten zijnde, erg wanneer jongeren met een opinie alle mogelijke kanalen benutten om die opinie kenbaar te maken? Welnee, integendeel zelfs! Het recht op vrije meningsuiting hoort, net zoals holebirechten, voor ons bij de kernwaarden van de Vlaamse en ruimere Belgische samenleving. Maar wl vinden we het jammer dat het brede publiek ondertussen de standpunten van het KVHV Antwerpen dreigt te ervaren als de standpunten van een meerderheid van studenten die lid zijn van een club of vereniging. Daarom vragen wij om deze generalisering te stoppen en duidelijk maken dat het KVHV Antwerpen niet spreekt in naam van alle Antwerpse studentenclubs.

Langs deze weg willen wij, de ondergetekenden, hierbij kenbaar maken dat wij als student en vertegenwoordiger van de clubs, ons NIET achter de onverdraagzame mening van het KVHV Antwerpen scharen en de rechten van onze medemensen wensen te respecteren.

Getekend:
ASK-Stuwer, Biomedica, Brabo, Campinaria, De Flamingo's, Demetris, DIEFKA, Duplicare, Dyonisos, Fabiant, Hera, K.D.A., Kinesia, Media, Rucantores, Sportrad, Studiant, UKA, VADA, WINAK.

Delen

Gaylive.Be: Nieuwsportal voor de Vlaamse Holebi.contacteer ons per e-mail
ɠ2001- 2019 Gaylive.Be (Webpool New Media Productions).


Select