Baby zomervoordeel
Regenbooghuis Brussel: Een racistisch en xenofoob discours, niet in onze naam!

gepost op 30/10/2014

De LGBTQI-verenigingen van Brussel zijn geschokt bij het lezen van de verklaringen van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Théo Francken, in zijn e-mailverkeer van mei 2007. Deze werden onlangs bekend. Wij vragen premier Charles Michel om een duidelijke stellingname en aangepaste maatregelen hieromtrent.

In deze e-mails legt de Heer Francken uit wat volgens hem de oorzaak is van de homofobe agressies in Brussel :
“Het feit bvb. dat homo’s steeds vaker agressief behandeld worden in bvb. Brussel, heeft alles te maken met het hoge aantal islamieten en kutmarokkaantjes, en niets met ons (…) »
En hij voegt daar wat verder aan toe :
« Alle moslims uit Brussel? Dat zou pas grappig zijn ;-) ” »

Wij kunnen ons niet vinden in een regering die dit niet duidelijk veroordeelt. Deze uitlatingen zijn eerst en vooral een belediging voor het geheel van de minderheden in onze maatschappij en zij gebruiken één van de minderheden om een racistisch, islamofoob en xenofoob discours de rechtvaardigen. Toen Théo Francken deze mails verstuurde was hij nog geen Staatssecretaris maar wij denken dat hij onmogelijk een ambt kan bekleden als vertegenwoordiger van de Belgische burgers zonder duidelijk afstand te nemen van deze uitlatingen.

Het Regenbooghuis vertegenwoordigt een netwerk van meer dan veertig verenigingen die sinds jaren ijveren opdat het geheel van de minderheden in België aanvaard, erkend en gelijkberechtigd zou worden. Wij beschouwen bovenstaande verklaringen als een ernstige stap achteruit. Bovendien vinden wij het onaanvaardbaar dat een minderheid (de LGBTQI) gebruikt wordt om andere personen te stigmatiseren ( personen met een Maghreb-achtergrond en personen met een moslim-geloof). Wij noemen deze methode « homonationalisme ». Die wordt ook gebruikt door bepaalde extremistische partijen en bewegingen, zoals het Front National in Frankrijk.
Wij denken dat de regering de woordvoerder moet zijn van de minderheden in onze pluralistisch samenleving. Ons land heeft sensibilisering nodig tegen lesbofobie, homofobie transfobie, racisme en alle vormen van discriminatie en zeker geen discours dat oproept om de haat te relativeren en de anderen te stigmatiseren. Niets doen, niets zeggen of zwakke excuses aanbieden in naam van een dringende politieke agenda is een signaal van onverdraagzaamheid tegenover het geheel van gemeenschappen en minderheden in België.

In geheel de wereld is ons land gekend om zijn openheid tegenover minderheden, culturen en religies. In een parafrase op de woorden van mijnheer Francken kunnen we zeggen dat dit misschien één van de « toegevoegde waarden » is waarop wij terecht fier zijn. Elke regering ijvert in principe voor een meer rechtvaardige en evenwichtige maatschappij en heeft er dus belang bij dat alle burgers aangesproken worden door hun discours. Wij zijn ten zeerste verontrust door de verklaringen van de heer Francken en de schuchtere reactie van de regering.

Delen

Gaylive.Be: Nieuwsportal voor de Vlaamse Holebi.contacteer ons per e-mail
É 2001- 2019 Gaylive.Be (Webpool New Media Productions).