Europa stemt over LGBT-kwesties:Erkenning van alle in Europa afgesloten huwelijken

gepost op 19/05/2014

Tijdens de afgelopen legislatuur lagen in het Europese Parlement 250 LGBT-gereateerde kwesties op tafel. In maart steunden de parlementsleden een paragraaf in het EU-burgerschaprapport waarin staat dat LGBT-gezinnen zich vrij in de EU kunnen bewegen en vestigen.

Burgers die getrouwd zijn of een partnerschapsovereenkomst hebben afgesloten met iemand van hetzelfde geslacht zien hun rechten vaak verdwijnen als ze een interne grens oversteken naar een land dat het homo-huwelijk niet erkent of waar er geen soortgelijke regeling als in hun thuisland is. Hierdoor kunnen problemen ontstaan voor het pensioen, het ouderschap over de kinderen of hun gezondheidszorg.

De gezamelijke erkenning van alle civiele documenten zorgen er niet voor dat het homohuwelijk in de hele Europese Unie wordt goedgekeurd maar zorgt er wel voor dat de huwelijken van holebi’s overal erkend worden.

De stemming van paragraaf 8 moet erop toezien dat ‘het vrije verkeer gewaarborgd wordt ten behoeve van alle EU-burgers en hun gezinnen, zonder discriminatie op grond van seksuele gerichtheid of nationaliteit, niet alleen ten aanzien van echtgenoten van verschillend geslacht, maar ook ten behoeve van geregistreerde partners, huisgenoten van EU-burgers en partners die een afdoende gestaafde, stabiele relatie met een EU-burger hebben, waaronder ook paren van hetzelfde geslacht, een en ander volgens de beginselen van wederzijdse erkenning, gelijkheid, non-discriminatie, waardigheid en eerbied voor het privé- en gezinsleven”.

Hieronder vind je hoe de verschillende fracties in het Europese Parlement gestemd hebben.Het volledige rapport werd door 352 (58%) parlementsleden goedgekeurd. 239 parlementsleden (40%) stemden tegen en 14 onthielden zich of waren afwezig.


De Belgische parlementsleden in het Europese Parlement stemden als volgt:

Goedgekeurd:
ALDE:
Philippe De Backer, Louis Michel, Guy Verhofstadt
EPP: Anne Delvaux
Groenen/EFA: Frieda Brepoels, Philippe Lamberts, Bart Staes,
Socialisten en Democraten: Frédéric Daerden, Saïd El Khadraoui,Marc Tarabella, Kathleen Van Brempt

Tegengestemd:
EFD:
Frank Vanhecke
EPP: Mathieu Grosch, Marianne Thyssen

Afwezig / onthouden:
ALDE:
Annemie Neyts-Uyttebroeck,Frédérique Ries,
ECR:Derk Jan Eppink
EPP: Ivo Belet, Jean-Luc Dehaene,
Socialisten en Democraten:Véronique De Keyser
Groenen/EFA: Isabelle Durant
NI: Philip Claeys

Bron: LGBT-EP.EU& Votewatch

Delen

Gaylive.Be: Nieuwsportal voor de Vlaamse Holebi.contacteer ons per e-mail
© 2001- 2018 Gaylive.Be (Webpool New Media Productions).