5GB in plaats van 4GB
En wanneer gaan we nu als maatschappij iets doen tegen holebi-intolerantie?


Het werd nog maar eens duidelijk in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van VOLT op één. Vooral bij jongeren met een allochtone afkomst is het bijna schering en inslag om homoseksuele koppels die hand in hand over straat lopen met verbaal geweld en bedreigingen te overladen. Iedereen die nog met zijn hoofd in de wolken loopt en zegt dat holebi’s het hier nog niet zo slecht hebben moet als het op aanvaarding aankomt kreeg met de reportage een koude douche over zich heen.

Voor de gelegenheid deden radio en televisiemaker Sven Pichal en Wel Jong Niet Hetero-woordvoerder Michiel Vanackere zich drie dagen lang voor als homokoppel en trokken hand en hand de straat op in Brussel en Antwerpen.
Het duurde niet lang vooraleer het gelegenheidskoppel af te maken kreeg met verwensingen.

"In de reportage is te zien hoe we geconfronteerd worden met veroordelingen, bedreigingen en scheldpartijen", legt Sven Pichal uit. "Zo waren er jongeren die het woord 'dégueulasse' (walgelijk) naar ons riepen. Anderen maakten dan weer een snijbeweging over de keel."

Voor de zekerheid liep er ook een veiligheidsagent in de buurt van Sven en Michiel mee. Hij kon voorkomen dat het koppel een steen tegen het hoofd kreeg.

Politieke reacties
Nog voor de reportage op televisie te zien reageerden verschillende politieke partijen op de VOLT-reportage.
“De maatschappelijke aanvaarding van homoseksualiteit loopt achter op de juridische verankering van de gelijkheid van homoseksualiteit en heteroseksualiteit. Dat zeggen N-VA-Kamerlid Zuhal Demir en N-VA-senator Piet De Bruyn.
Zuhal Demir: "De reportage bevestigt ook opnieuw dat met name bij jonge mannelijke allochtonen het gebrek aan aanvaarding regelmatig uitmondt in onaanvaardbare vormen van verbale agressie, intimidatie en zelfs (dreigen met) fysiek geweld. Wie dit luidop zegt, krijgt vaak het verwijt te stigmatiseren en te vervallen in een simplistisch 'wij/zij'-denken. Dat is uiteraard onzin. Niemand beweert dat alle allochtonen een probleem hebben met homoseksualiteit. Net zo min als iemand beweert dat álle autochtonen de gelijkwaardigheid van holebi’s ten volle aanvaarden. Er is nog op heel wat domeinen werk aan de winkel. Initiatieven in het onderwijs, de media, het jeugdwerk, … blijven dan ook noodzakelijk."

Ook Vlaams parlementslid Jan Roegiers (sp.a) reageert geschokt op de reportage. Hij herinnert de federale regering aan de gemaakte afspraken rond de aanpak van homofoob geweld n.a.v. een Volt-reportage. “Ik ben absoluut niet verbaasd door de homofobe reacties die Sven Pichal en Michiel Vanackere kregen terwijl ze hand in hand rondliepen in Antwerpen in Brussel. Maar het is wel triest en het bewijst nog maar eens de noodzaak aan een dringende aanpak van dit probleem. Het nationale actieplan dat de regering beloofde tegen november mag er dus snel gaan komen.”, aldus Roegiers.

Het eerste ontwerp van dat actieplan werd op 5 november voorgelegd aan een stuurgroep en over enkele weken volgt een bespreking door de verschillende kabinetten. Dat laat minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet (PS) weten. “ De vertegenwoordigers van de betrokken gemeenschappen zullen hierbij worden betrokken."
Het plan omvat verschillende strategische en operationele doelstellingen. De aandacht gaat onder meer uit naar preventie, beleid en wetgeving. Zo wordt het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake racisme en discriminatie geüniformiseerd en worden de straffen bij haatdelicten verzwaard.

Ook voor het Minderhedenforum is het "totaal onaanvaardbaar" dat holebi's beschimpt en bedreigd worden. Het Minderhedenforum benadrukt dat seksuele diversiteit onmiskenbaar deel uitmaakt van de hedendaagse samenleving.
"De uitzending van Volt toont aan er nog veel werk aan de winkel is om tot een algemene acceptatie van holebi's te komen. Ook bij sommige jongeren met een migratieachtergrond", zegt Naima Charkaoui, directeur van het Minderhedenforum. Het Minderhedenforum vindt het ook essentieel dat de overgrote meerderheid die geen probleem heeft met holebi's, kordaat reageert op neerbuigende en beledigende uitspraken.

En nu?
Sven Pichal hoopt dat het plan verbaal en fysiek geweld tegen holebi’s zal tegengaan maar hoopt hij ook dat er in het onderwijs en bij politie en gerecht meer aandacht zal uitgaan naar dit probleem.
Eén ding is echter zeker het hele probleem staat nog maar eens op de politieke agenda. Nog maar eens want na de dood van Ihsane Jarfi in Luik werd het probleem ook al door verschillende politici aangekaart. In de nasleep van de moord riepen onder andere çavaria en Wel Jong Niet Hetero op om bij homofoob (verbaal of fysiek) geweld klacht neer te leggen bij de politie. Misschien moeten de twee organisaties nu eens zelf een klacht neerleggen tegen de mensen die in de bewuste reportage te zien zijn. In de uitzending van woensdagavond werden de gezichten onherkenbaar gemaakt maar het zou niet de eerste keer zijn dat de originele beelden gebruikt worden om daders op te sporen. Zelfs zou ik nog voor een meer verdergaande aanpak durven pleiten en iedereen die slachtoffer van zo een feit dreigt te worden het hele incident vast te laten leggen met hun smartphone en met die beelden naar de politie te stappen. Pas als het daadwerkelijk tot een reeks van rechtszaken en veroordelingen komt zullen de boefjes pas een duidelijk teken krijgen dat dit soort gedrag niet langer getolereerd wordt in onze maatschappij. Maar ook in het onderwijs moet er meer aandacht komen, over de netten heen, naar diversiteit toe. En dat moet duidelijk verder gaan dan het onlangs ondertekende verklaring over een structurele aanpak omtrent gender en seksuele geaardheid in het onderwijs door Minister Pascal Smet en de verschillende actoren vanuit het onderwijs. Bij Hautekiet vertelde Sven Pichal dat hij het gevoel heeft dat de klok tien jaar terug is gedraaid de laatste paar jaren en helaas heeft hij meer dan gelijk. Hoog tijd dus dat er terug wordt gestreden tegen de steeds toenemende polarisering in de maatschappij. Maar ook die maatschappij moet haar verantwoordelijkheid opnemen. Terwijl heel veel mensen terecht boos worden als enkele katten de lucht worden ingegooid blijven net diezelfde mensen langs de kant staan op pleinen waar mensen beledigd en fysiek aangevallen worden omdat ze anders eruit zien, of zich anders dan ‘norm’ gedragen. Hierbij wordt het dus de hoogste tijd dat we raad van het Minderhedenforum ook opentrekken naar alle bevolkingsgroepen om de belagers duidelijk te maken dat dit gedrag onaanvaardbaar is. Iemand aanvallen, is de samenleving aanvallen.

Marc Dirix

Marc Dirix is naast hoofdredacteur van Gaylive.Be en videoreporter ook aktief in verschillende holebi-verenigingen en organisaties

Delen

Gaylive.Be: Nieuwsportal voor de Vlaamse Holebi.contacteer ons per e-mail
É 2001- 2019 Gaylive.Be (Webpool New Media Productions).