Last Minutes, Reizen en Hotels Vergelijken?
binnenland

Gemengde reacties op uitspraak van het Hof van Cassatie in Vlaams Blok zaak.


gepost op 10/11/2004 om 01:03

Delen

Het Hof van Cassatie heeft het arrest van het Hof van Beroep van Gent, dat op 21 april 2004 drie vzw's gelinkt aan het Vlaams Blok veroordeelde, bevestigd. De vzw's vormen de ruggegraat van het Vlaams Blok. Ze werden een half jaar geleden schuldig bevonden aan het 'kennelijk en systematisch aanzetten tot discriminatie'. Het Blok tekende daarop een voorziening in Cassatie aan, die zonet verworpen werd.

Met de veroordeling van de vzw's is het Blok-proces definitief ten einde. Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege in België, er kan dus geen nieuw beroep of tweede voorziening worden aangetekend. Om een nieuwe reeks processen tegen het Blok of tegen zijn kopstukken te vermijden, zal waarschijnlijk een nieuwe partij opgericht worden. De statuten daarvan werden dit weekend al op de partijraad van het Vlaams Blok goedgekeurd. De oprichting van de nieuwe partij - die waarschijnlijk Vlaams Belang zal heten - is gepland voor zondag. De Blok-kopstukken verklaarden al dat de "nieuwe partij alleen gebonden zal zijn door haar eigen standpunten, niet door de standpunten van het Vlaams Blok.

De bevestiging van de uitspraak van het Hof van beroep van Gent door Cassatie werd op gemengde gevoelens onthaald. Wij zetten even de reacties die ons bereikten op een rijtje.

Holebifederatie blij met uitspraak Hof Van Cassatie.
De Holebifederatie is opgetogen dat het Hof van Cassatie de uitspraak van het hof van beroep van Gent heeft bevestigd. De uitspraak toont aan dat een politieke partij geen racistische en discriminerende propaganda kan voeren onder het mom van vrije meningsuiting.
 
Een politieke partij staat niet boven de wet. Net als elke andere organisatie, bedrijf of burger moet zij veroordeeld worden bij een overtreding van de wet. De Holebifederatie is voorstander van gelijke rechten voor alle bevolkingsgroepen, ook voor etnisch-culturele minderheden. Het onverdraagzame karakter van het Vlaams Blok is met deze uitspraak bevestigd en veroordeeld.
Uit wetsvoorstellen, stemmingen en vragen in het Parlement kan duidelijk afgeleid worden dat het Vlaams Blok ook tegen de antidiscriminatiewet en de openstelling van het burgerlijk huwelijk is. De partij stelt ook tegen de erkenning van holebigezinnen en de openstelling van de adoptie te zijn. De Holebifederatie hoopt dat de veroordeling van het Vlaams Blok een constructieve invloed zal hebben op de erkenning van gelijke rechten voor iedereen, ongeacht afkomst of geaardheid.

N-VA niet blij met veroordeling Vlaams Blok
De N-VA is nooit voorstander geweest van een juridische strijd tegen het Vlaams Blok en ziet bijgevolg geen reden tot vreugde. Net zoals de partij zich altijd heeft verzet tegen het politiseren van het gerecht, blijft ze zich verzetten tegen het ‘juridiseren’ van de politiek.
Bovendien werd ondertussen duidelijk dat een juridische strijd tegen het Blok ook tactisch niet de beste keuze was. De eerdere veroordeling door het Hof van Beroep van Gent droeg onmiskenbaar bij tot de recente verkiezingsoverwinning van het Blok. Ook nu maakt de top van de partij zich klaar om de uitspraak van het Hof van Cassatie om te zetten in electorale winst. Weer zal het Blok zich opstellen als slachtoffer en schermen met hoge principes. Bovendien heeft de veroordeling de partij ook geholpen om intern een aantal zaken uit te klaren.
Heel anders blijkt het gesteld met de stijl en het optreden van de partij. Daaraan is vooralsnog niets gewijzigd.
Ook na het uitzuiveren en herformuleren staat het Blok mijlenver van de N-VA. Het Blok blijft dus wat het altijd al is geweest: een partner die er niet in slaagt aantrekkelijk te zijn, te behagen of te verleiden.

Spirit: Houding tegenover Vlaams Blok verandert niet.
Dit vonnis was voor spirit niet nodig om te beseffen dat het Blok een racistische partij is. Voor spirit heeft deze uitspraak geen gevolgen voor haar houding tegenover het Vlaams Blok. Ook de nieuwe beginselverklaring maakt voor spirit de partij niet tot een eventuele gesprekspartner. Spirit zal met geen enkele partij samenwerken die systematisch een deel van de bevolking stigmatiseert.

Bron: Belga/eigen berichtgeving

Delen

Gaylive.Be: Nieuwsportal voor de Vlaamse Holebi.contacteer ons per e-mail
É 2001- 2018 Gaylive.Be (Webpool New Media Productions).