binnenland

Homoparentalités hekelt wettelijk vacuüm rond draagmoederschap


gepost op 15/09/2017 om 16:00

Delen

De Franstalige vereniging van en voor holebi-ouders Homoparentalités VZW is één van de weinige Belgische organisaties die op 23 en 24 september aanwezig zullen zijn op de conferentie rond ouderschap voor homo’s en draagmoederschap in Brussel. Hoewel Homoparentalités VZW niet helemaal achter zulke evenementen staat, wenst de vereniging eraan deel te nemen om Belgische bezoekers bij te staan in de verwezenlijking van hun kinderwens.

Het is bijna een traditie geworden: op 23 en 24 september zal Men Having Babies (MHB), een Amerikaanse organisatie voor de bevordering van het vaderschap bij homoseksuelen, zijn derde conferentie en Europese beurs in Brussel organiseren. Ook dit jaar zal het hoofdthema draagmoederschap zijn, met als publiek hoofdzakelijk mannelijke homo’s met een kinderwens. Op de website van de organisatie zijn vooral vruchtbaarheidscentra in de VS en Canada te vinden die hun diensten sinds enkele jaren via de conferenties van MHB bekendmaken aan Europese homo-koppels. In 2015 ging de eerste conferentie door en sinds vorig jaar is ook Homoparentalités erop aanwezig. Zoals velen staat Homoparentalités vzw niet helemaal achter de format van het evenement, aangezien het grotendeels gefinancierd wordt door Amerikaanse of Canadese dienstverlenende ondernemingen. In een persbericht verduidelijkt de organisatie hun standpunt over de beurs met een duidelijke commerciële tint. “Desondanks verstrekt een vereniging als « Men Having Babies » waardevolle informatie, raadgevingen en in sommige gevallen zelfs financiële bijstand aan homo’s met een kinderwens. In België en Europa bestaat er naar ons weten geen enkele structuur die op dezelfde manier concrete en complete ondersteuning kan verlenen”, zo laat Homoparentalités weten.
« We zijn er niet op uit de MHB-conferentie of draagmoederschap te promoten maar je kan er niet omheen dat zowel het doelpubliek als het thema van dit evenement centraal staan bij een vereniging als de onze » geeft voorzitter Didier Disenhaus toe.
«Draagmoederschap is een van de manieren voor homoseksuele mannen om hun kinderwens te vervullen. Hoewel het (slechts marginaal) mogelijk is in België, beschikt de praktijk nog steeds niet over een specifiek wettelijk kader» vervolgt Didier « Onze vereniging pleit voor een lokaal en aannemelijk alternatief voor de commerciële praktijken die de Amerikaanse agentschappen bieden. Het draagmoederschap zou niet alleen ethische principes toegepast krijgen, maar ook wettelijk omkaderd worden en geen enkele van de betrokken partijen zou zijn deelname onderwerpen aan het maken van winst » In plaats van de agentschappen die aanwezig zullen zijn op de conferentie van « Men Having Babies », wenst Homoparentalités verenigingen zonder winstbejag te zien optreden, die omkadering en begeleiding zouden bieden aan alle deelnemende partijen binnen een draagmoederschap. Deze door de overheid gefinancierde instanties zouden nauw samenwerken met de interdisciplinaire comités van de erkende medisch begeleide voortplantingscentra, die soms al meer dan twintig jaar draagmoederschap in België toepassen.


Tevens betreurt de VZW het uitblijven van een duidelijke wetgeving omtrent draagmoederschap in België.  Homoparentalités wil ook de aandacht blijven vestigen op de ethische principes rond deze soms nog controversiële voortplantingstechniek.
 
De bezorgdheid rond die ethische principes bleek vorige week nog maar eens in het antwoord dat Minister van Justistie Koen Geens vorige week gaf in de commissie Justitie. Hij pleitte toen voor een algemeen verbod voor beurzen en conferenties die commercieel draagmoederschap promoten.  
«We kunnen alleen maar vaststellen dat dit dossier niet meer vooruitgaat ondanks het werk van de Senaat in 2014 en de verschillende politieke standpunten die hierdoor aan het licht waren gekomen », aldus Didier Disenhaus.
«Deze vage situatie kan mensen ertoe aanzetten stappen te ondernemen die voor alle betrokken partijen grote risico’s inhouden », betreurt Benjamin Goes, bestuurslid van de VZW.

Homoparentalités ASBL zal deelnemen aan de conferentie van « Men Having Babies » samen met andere Europese holebi-ouderverenigingen, in het kader van de ethische en legale debatten rond draagmoederschap.

«We zullen vooral aanwezig zijn om Belgische deelnemers in te lichten over de bestaande mogelijkheden om in ons land als holebi ouder te worden - adoptie, co-ouderschap, draagmoederschap, onthaalgezinnen. Daarbij zal de vereniging ter beschikking staan voor informatie over mogelijke legale evolutie, om ervaringen te delen en uiteraard om het erg Amerikaanse model dat daar voorgesteld zal worden, te bespreken », besluit Didier.

Delen

Gaylive.Be: Nieuwsportal voor de Vlaamse Holebi.contacteer ons per e-mail
É 2001- 2019 Gaylive.Be (Webpool New Media Productions).


Select