buitenland

Russisch verbod op homoseksuele propaganda is discriminerend


gepost op 20/06/2017 om 14:00

Delen

Het Europees Hof voor de Rechten van Mens (EHRM) heeft dat dinsdag geoordeeld dat de Russische wet die ‘homoseksuele propaganda’ verbiedt discrimineert.Het Russische ministerie van Justitie liet weten het niet eens te zijn met de uitspraak en binnen drie maanden in beroep te zullen gaan.

Het promoten van 'niet-traditionele seksuele relaties' bij minderjarigen is sinds 2013 strafbaar in de hele Russische federatie.Voor de goedkeuring waren al gelijkaardige wetten van kracht op lokaal niveau. De drie homoactivisten, Nikolay Bayev, Aleksey Kiselev en Nikolay Alekseyev protesteerden tussen 2009 en 2012 drie keer tegen het implementeren, goedkeuren en toepassen van deze wetten door met een regenboogvlag en banners te gaan protesteren aan een school in Ryazan, een bibliotheek in Arkhangelsk en een administratief gebouw in Sint-Petersburg. Tijdens de protesten stond er op banners te lezen dat homoseksualiteit normaal is.

De drie mannen kregen daarvoor telkens een administratieve boete. Tegen die boetes stapten ze naar het Russische Grondwettelijke hof omdat de wetten hun recht op een gelijke behandeling en de vrije meningsuiting in het gedrang brachten. Ook waren ze van mening dat ze door de wet geen campagne konden voeren voor LGBT-rechten en dat ze hun geaardheid moesten verbergen als er een minderjarige in de buurt was. In zijn vonnis schreef het Grondwettelijke Hof dat het verbod op homo-propaganda gerechtvaardigd was omdat op die manier de moraliteit werd beschermd en dat kinderen niet aan een niet-traditionele relaties konden blootgesteld worden. Daarop spanden de drie mannen een procedure aan bij het Europese Hof voor de rechten van de Mens.

Het panel uit zeven rechters, waaronder één Russische, oordeelde dat de mannen inderdaad gediscrimineerd werden. Het vonnis van het Europese Hof merkt wel op dat de Russische rechter Dmitri Dedov een afwijkende mening had in het tot stand komen van de beslissing.

Het hof is van mening dat de wet de vooroordelen tegen homo's versterkt en"geen legitiem publiek belang” dient. Het veegde dan ook de argumenten van de Russische staat en het Grondwettelijke hof allemaal van tafel.

“De overheid heeft niet kunnen aantonen hoe de vrije meningsuiting over LGBT-onderwerpen de bestaande ‘traditionele gezinnen’ of hun toekomst compromitteren. Het hof heeft inderdaad constant geweigerd om een beleid te bekrachtigen dat uitging van een vooroordeel van een groot deel van de heteroseksuele meerderheid tegen een homoseksuele minderheid”, zo staat te lezen in het vonnis van dinsdag.

“De wet die voorligt is een voorbeeld van een voorbestemd vooroordeel. Dat is ingegeven door de binnenlandse interpretatie en uitvoering, en die vastgelegd worden door het gebruik van uitdrukkingen als ‘het creëren van een onevenwichtig beeld/impressie van de sociale equivalentie tussen traditionele en niet-traditionele seksuele relaties en huwelijken.”


Het hof wijst ook op de consensus die er bestaat over het recht van individuelen om zichzelf te identificeren als homo, lesbienne of een lid van een andere seksuele minderheid en om hun eigen rechten en vrijheden te promoten.

Ook het argument van de Volksgezondheid en de bescherming van minderjarigen om niet geconfronteerd te worden met het risico om voor een andere (niet-traditionele) seksuele oriëntatie te kiezen werd van tafel geveegd. Mogelijk zijn deze redenen, volgens het hof, zelfs contra-productief omdat informatie over seksuele gezondheid en bescherming tegen ziektes niet bekend worden door het onthouden van informatie aan holebi’s.

De Russische overheid heeft ook niet wetenschappelijk kunnen aantonen hoe de seksuele geaardheid of identiteit kan veranderen door een externe invloed.
“Tijdens de protesten hadden de beklaagden geen interactie met minderjarigen, en drongen ze ook hun privéruimte niet binnen. Niets op hun vlaggen was onjuist, seksueel expliciet of agressief en hun boodschappen konden niet geïnterpreteerd worden als een uitnodiging om iets over gender gerelateerde zaken te leren. Minderjarigen die de protesten zagen werden inderdaad blootgesteld aan concepten en ideeën als diversiteit, gelijkheid en tolerantie. De adoptie van deze zienswijzen kan enkel leiden tot een bevordering van de sociale cohesie.”
Ten slotte wordt de wet ook nog eens willekeurig toegepast, zo oordeelt het hof.

Rusland moet de drie homo-activisten een schadevergoeding betalen van respectievelijk 8000, 15.000 en 20.000 euro.

Delen

Gaylive.Be: Nieuwsportal voor de Vlaamse Holebi.contacteer ons per e-mail
É 2001- 2018 Gaylive.Be (Webpool New Media Productions).