buitenland

Republikeinen proberen homohuwelijk in North Carolina terug te draaien


gepost op 13/04/2017 om 04:00

Delen

Drie republikeinen in de Amerikaanse staat North Carolina hebben een wetsvoorstel ingediend dat het homohuwelijk opnieuw in de staat moet verbieden. Volgens de indieners ging het Hooggerechtshof zijn boekje in 2015 te buiten met de landelijke erkenning van het homohuwelijk. Specialisten geven het wetsvoorstel echter weinig kans van slagen.

Met de erkenning van het homehuwelijk door het hooggerechtshof werd ook amendement Één, dat in de staat van kracht was en het huwelijk definieerde als een unie tussen een man en vrouw, geschrapt.


Met hun nieuwe wettekst HB780 beweren de drie republikeinen dat het hooggerechtshof hun grondwettelijke grenzen en het decreet dat God gaf in Genesis 2:24 heeft overschreden.
Het aangehaalde vers zegt "Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn".

Als de wet wordt goedgekeurd worden ook de reeds afgesloten huwelijken, die zowel in als buiten de staat zijn voltrokken, vernietigd.


Volgens professor Grondwettelijk recht Greg Wallace van de Universiteit van Campbell zou de wet als ze wordt goedgekeurd zelf tegen de grondwet in gaan.
“Mensen kunnen het rechtmatig oneens zijn met de beslissing van het Hooggerechtshof over het homohuwelijk maar een in een staat goedgekeurde wet kan niet ingaan tegen de interpretatie van de federale grondwet."

Die mening is ook de republikeinse voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers toegedaan nadat hij liet weten dat de volksvertegenwoordigers niet over de wet zullen stemmen.

De nieuwe wettekst komt er na de groot aangekondigde herroeping van de transfobe toiletwet HB2 van vorige maand. De wet die de geschrapte wet verving behield echter een groot gedeelte van de dicriminatie tegenover transgenders .

Delen

Gaylive.Be: Nieuwsportal voor de Vlaamse Holebi.contacteer ons per e-mail
É 2001- 2018 Gaylive.Be (Webpool New Media Productions).


Select