Travestie en Transgender

Wetsvoorstel voor gelijke behandeling transgender personen in Nederlandse Tweede Kamer


gepost op 16/01/2017 om 15:00

Delen

Na jarenlang aanmodderen ligt er eindelijk een wetsvoorstel voor gelijke behandeling van transgender personen en intersekse personen in de Nederlandse Tweede Kamer. D66, PvdA en GroenLinks spraken in augustus 2016 het voornemen uit, nu ligt er dan een initiatiefwetsvoorstel. Transgender Netwerk Nederland roept de Tweede Kamer op deze nog voor de komende verkiezingen te behandelen.

“Het benoemen van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) gaat de bestrijding van discriminatie van transgender en intersekse personen enorm vooruit helpen”, zo zegt Corine van Dun, voorzitter van TNN.


Veel trans personen hebben in hun dagelijks leven te maken te met discriminatie. Bij het solliciteren stuiten ze op obstakels. Als ze wel worden aangenomen, leidt het open zijn over je genderidentiteit, of je naar de buitenwereld toe presenteren op een wijze die afwijkt van hoe de doorsnee man of vrouw dat doet, tot negatieve reacties en gevolgen voor de loopbaan. Vooral trans personen die in transitie gaan vormen een kwetsbare groep, die wettelijke bescherming nodig heeft. Uit een kwalitatief verkennend onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat ook intersekse personen (personen die zijn geboren met een lichaam dat biologisch gezien niet voldoet aan de normatieve definitie van man of vrouw) sterk gebukt gaan onder stigma en discriminatie.

Aanpassing van de Awgb is een mooie stap voorwaarts. Een vervolgstap die discriminatie van trans personen specifiek op de arbeidsmarkt en werkvloer kan voorkomen is het transitieverlof. Een (medische) transitie kost tijd en stress. Door operaties en behandelingen kan men periodes niet werken. Vergelijkbaar met het zwangerschapsverlof haalt transitieverlof de kosten van de afwezigheid weg bij de werkgever. Daarmee krijgt de werkgever duidelijkheid over kosten en inzetbaarheid. En zo kan de trans werknemer het eigen welzijn de aandacht geven die het nodig heeft en is verzekerd van behoud van inkomen én baan.

Na de Awgb hoopt TNN dat ook in het Wetboek van Strafrecht de gronden genderidentiteit en -expressie worden opgenomen. De bestaande strafwetsartikelen tegen groepsdiscriminatie geven nu nog onvoldoende bescherming voor trans personen. Zo kan er bij de aangifte van een geweldsdelict tegen trans personen geen beroep gedaan worden op discriminatoir motief, waardoor geen strafverzwaring geldt. Trans personen die aangifte willen doen van groepsbelediging kunnen rechtsomkeer maken.

TNN is blij dat de Tweede Kamer oog heeft voor ongelijke behandeling van transgender personen in het maatschappelijk verkeer. TNN hoopt dat de politiek na de Awgb ook andere middelen in de strijd gooit tegen discriminatie.

Delen

Gaylive.Be: Nieuwsportal voor de Vlaamse Holebi.contacteer ons per e-mail
É 2001- 2019 Gaylive.Be (Webpool New Media Productions).