binnenland

Vandeurzen wil Vlaams actieplan tegen suďcide naar risicogroepen toe uitbreiden


gepost op 09/11/2016 om 22:00

Delen

Minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) wil het bestaande Vlaamse actieplan tegen suďcide uitbreiden en versterken zodat het aantal zelfdodingen bij risicogroepen, waaronder holebi’s en transgenders, teruggedrongen wordt. Dat heeft de minister geantwoord op een vraag van Piet De Bruyn (N-VA) naar aanleiding van de onlangs gepubliceerde studie waaruit bleek dat 1 op 4 holebi’s een poging tot zelfdoding heeft ondernomen.

Vandeurzen wees er in zijn antwoord op dat er al heel wat in het Vlaamse actieplan al acties zijn ondernomen. Zo is er al samen met holebiverenigingen en met de mensen die vanuit de suďcidepreventie om te kijken wat er op de werkvloer kan gebeuren om de bijscholing en opleiding te verbeteren. Ook in dat kader is met het Transgender Infopunt, het Vlaams expertisecentrum suďcidepreventie en met een aantal andere organisaties een onderzoek gevoerd naar de specifieke triggers, de momenten, de risico’s die in die doelgroep dat gevaar voor suďcidale gedachten kunnen vergroten.

Maar Vandeurzen wil het plan nu uitbreiden met een specifiek luik dat in speelt op de informatie die in de studie naar voorkwam. Vooral de specifieke triggers waarmee LGBT’s te maken krijgen zoals het ervaring van uitsluiting, het niet aanvaard worden,of e confrontatie met geweld op basis van de seksuele geaardheid. transgender zijn.
“Er gebeuren natuurlijk al een aantal zaken, die we kunnen versterken. Ze worden door de studie bevestigd als goede strategieën. Het Transgender Infopunt leidt met zijn buddyproject familie van transgenders op als ervaringsdeskundigen. Het begeleidt die families in het aanvaardingsproces. Dat is een belangrijk instrument voor diegenen die zoiets vernemen van een familielid. Bij de centra voor geestelijke gezondheidszorg (cgg’s) kan men terecht als men suďcidale gedachten heeft. Maar ik ben het er absoluut mee eens dat wij nu moeten bekijken hoe wij een aantal acties kunnen ondernemen die specifiek door kunnen gaan op datgene wat door de studie als belangrijk naar voren wordt geschoven”,aldus Vandeurzen.

“We zullen met politie en justitie moeten spreken in het kader van het interfederale plan tegen discriminatie en geweld tegen holebi’s en transgenders. Er moeten zeker specifieke zaken gebeuren. Daarover moeten wij met de verenigingen spreken. Ik ben echt van plan om, als logische uitvoering van het globale plan voor de doelgroepen, specifiek te bekijken hoe je een aantal acties kunt specificeren en doelgroepspecifiek maken.”

Het was niet de eerste keer dat De Bruyn het probleem van de zelfdodingen bij LGBT’s in het Vlaamse Parlement aankaartte.
“Ik heb daar voor het eerst op 7 oktober 2014 in de commissie voor gepleit. Een tweede keer heb ik daar op 13 oktober 2015 in de commissie met meer aandrang voor gepleit. Vandaag, 9 november 2016, alweer een jaar later, staan we hier en zijn de eerste stappen gezet. Ik juich die toe. Ik hoop dat als we volgend jaar een stand van zaken opmaken, we met zijn allen vaststellen dat er concrete acties zijn geweest, ingebed in brede strategieën, voldoende overlegd met groepen waar de competentie zit, zodat we kunnen zeggen dat er opnieuw een stapje in de juiste richting is gezet, en als het kan zelfs een grote stap.”

Delen

Gaylive.Be: Nieuwsportal voor de Vlaamse Holebi.contacteer ons per e-mail
É 2001- 2018 Gaylive.Be (Webpool New Media Productions).