Travestie en Transgender

Transgenders voelen zich onveilig in openbare ruimte


gepost op 03/11/2015 om 09:00

Delen

Transgender Netwerk Nederland (TNN) heeft onderzoek verricht naar (gevoelens van) onveiligheid in de openbare ruimte voor transgender personen. De respons was onverwacht groot: 351 personen hebben de enquête ingevuld. Het bleek al snel dat er grote behoefte bestond om traumatiserende ervaringen te delen. Veel respondenten gaven zelf vaak aan nog veel meer kwijt te willen dan dat in de vragen werd onderzocht.

Een derde van de respondenten ondervindt op zijn minst maandelijks belediging. In de afgelopen 12 maanden heeft 43% ten minste één gewelddadig incident meegemaakt. Meer dan de helft van de respondenten (54%) heeft een van beide of allebei meegemaakt. Oudere respondenten maakten minder geweld mee. In het algemeen geldt ook: 'hoe merkbaarder het is dat iemand een transgender persoon is, hoe meer geweld hij of zij ondervindt'.


De gevolgen van dit geweld zijn groot. 4 van de 5 respondenten die maandelijks beledigd worden of een gewelddadig incident meemaken, past het gedrag aan vanwege (gevoelens van) onveiligheid. Mensen stoppen bijvoorbeeld met sporten, vermijden plaatsen of andere mensen als gevolg van geweld. Voor 1 op de 3 respondenten zijn de gevolgen dusdanig ernstig dat zij aangeven dat hun alledaags leven sterk wordt beïnvloed door (gevoelens van) onveiligheid. Ook geeft een kwart van de respondenten aan professionele hulpverlening te krijgen vanwege genoemde negatieve ervaringen.

Delen

Gaylive.Be: Nieuwsportal voor de Vlaamse Holebi.contacteer ons per e-mail
É 2001- 2018 Gaylive.Be (Webpool New Media Productions).


Select