5GB in plaats van 4GB
binnenland

Educatieve map moet diversiteit bespreekbaar maken in Lager Onderwijs


gepost op 26/09/2013 om 12:00

Delen

Vandaag is in Anderlecht een educatieve map over gender en seksuele oriëntatie voorgesteld die zich richt op leerlingen uit het lager onderwijs. De educatieve map ‘Er was eens… een regenboog: Diversiteit in de klas’ werd door de holebi-koepel çavaria met de steun van minister van onderwijs Pascal Smet uitgewerkt.

De nieuwe educatieve map bevat algemene informatie over genderrollen, seksuele oriëntatie en genderdiversiteit en waarom het zo relevant is om het hier over te hebben in de klas. Leraars krijgen uitgelegd hoe ze aan aan een open schoolklimaat kunnen werken door middel van concrete tips en een driestappenplan.
Verder wordt een aantal uitgewerkte lesmethodieken aangereikt om meteen in de klas te gebruiken. Ze zijn onderverdeeld in leeftijdscategorieën en zijn zeer uiteenlopend. Sommige kunnen snel tussen 2 lessen geïntegreerd worden terwijl met andere methodieken langer in de klas kan gewerkt worden.

De map is specifiek ontworpen voor de lagere school. “De lagere school is een plek waar kinderen gevormd worden met indrukken en denkbeelden die een basis vormen voor de rest van hun leven”, zegt Jeroen Borghs, woordvoerder van çavaria. “ Kinderen die op jonge leeftijd leren respect te hebben voor elkaar, voor anderen en anders zijn nemen dit sneller mee als ze ouder worden. Door op een jonge leeftijd met kinderen te werken rondom thema’s als diversiteit en seksuele oriëntatie leren ze dat dit alledaagse zaken zijn in hun omgeving en de samenleving. Kennis over gender helpt hen om zich vrijer te ontwikkelen, ongehinderd door stereotiepe denkbeelden”, vult Borghs aan.

De nieuwe educatieve map werd meteen in de praktijk gebracht met een proefles in het tweede leerjaar van de Groene School in Anderlecht. Steven De Baerdemaker, de gedetacheerde leraar die door minister Smet werd aangesteld om te werken rond gender en seksuele diversiteit in het lager en secundair onderwijs, maakte van de gelegenheid gebruik om die proefles te geven. “Steven is één van de twee leerkrachten die ik dit jaar heb vrijgemaakt om structureel te werken rond holebiseksualiteit en gender in het onderwijs”, licht minister Smet toe. “We zijn volop bezig aan het meerjarenwerk om de mentaliteit op vlak van gender en seksuele diversiteit te wijzigen en op scholen meer aandacht te geven aan deze thema’s. Gendermechanismen en genderstereotyperingen verander je niet op één-twee-drie. Daarom dat het zo belangrijk is dat we hier in de lagere school reeds aandacht aan besteden. Op een correcte manier en zonder er een issue van te maken", aldus Smet.

De nieuwe educatieve map ‘Er was eens… een regenboog: Diversiteit in de klas’ wordt volgende maand verstuurd naar alle Nederlandstalige lagere scholen.

Delen

Gaylive.Be: Nieuwsportal voor de Vlaamse Holebi.contacteer ons per e-mail
É 2001- 2019 Gaylive.Be (Webpool New Media Productions).