lesbiennes

Çavaria wil automatisch ouderschap in plaats van adoptie voor meemoeders


gepost op 18/07/2012 om 23:51

Delen

Het Grondwettelijk Hof besliste op 12 juli in twee baanbrekende arresten dat enkele bepalingen uit de adoptiewetgeving ongrondwettelijk zijn. Çavaria roept de ministers van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) en van Gelijke Kansen Joëlle Milquet (cdH) op om nu snel de wetgeving aan te passen, zoals trouwens aangekondigd werd in het regeerakkoord.

Wanneer binnen een lesbisch koppel een kind wordt geboren, kan de meemoeder het kind na de geboorte adopteren. De biologische moeder moet toestemmen in die adoptie. Dat betekent dat de adoptie door de meemoeder niet doorgaat wanneer het na de geboorte tot een breuk komt.

Het Grondwettelijk Hof stelde in een arrest van 12 juli 2012 dat het belang van het kind om een dubbele juridische afstammingsband te genieten het haalt op het recht van de biologische moeder om te weigeren toe te stemmen in de adoptie door haar ex-echtgenote.

Het Grondwettelijk Hof besloot dat de bepalingen uit de adoptiewetgeving met betrekking tot de toestemming van de biologische moeder een schending uitmaakten van de Grondwet.

Geen samenwoning, toch adoptie
Een tweede arrest van 12 juli 2012 handelt over de samenwoningsvereiste. Feitelijk samenwonende meemoeders kunnen adopteren op voorwaarde dat ze drie jaar samenwonen met de biologische moeder op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift tot adoptie. Komt het tot een breuk, dan zal de adoptie niet meer mogelijk zijn bij gebrek aan samenwoning.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de bepalingen uit de adoptiewetgeving met betrekking tot de driejarige samenwoningsvereiste een schending uitmaken van de Grondwet. Volgens het Hof moet het mogelijk zijn dat meemoeder nog adopteert, mits toestemming van de biologische moeder waarmee ze drie jaar lang samenleefde, ook al was er geen samenwoning meer op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift tot adoptie.

"Enkel automatisch ouderschap en/of erkenning lossen dit probleem ten gronde op", stelt çavaria

Lesbische meemoeders moeten hun kind adopteren om er een juridische band mee te verwerven. Çavaria: "Dit brengt een hele procedure en kosten met zich mee. Bovendien bevinden de meemoeder en het kind zich tijdelijk (minstens een half jaar) in een onzekere positie. Het kind wordt aanvankelijk immers in het bevolkingsregister ingeschreven als kind van slechts de biologische moeder. Dit zorgt voor rechtsonzekerheid".

Een gehuwde meemoeder moet automatisch de tweede juridische ouder worden van het kind geboren tijdens het huwelijk. Een ongehuwde meemoeder moet haar kind bij de burgerlijke stand kunnen erkennen, tijdens de zwangerschap of na de geboorte, zoals een vader dat ook kan. Dit is een eenvoudige, correcte en veilige manier om het kind zijn recht op twee volwaardige juridische ouders te garanderen.

Yves Aerts (çavaria): "In het federale regeerakkoord werd aangekondigd dat ongelijkheden inzake holebi-ouderschap zouden opgeheven worden. Aan de ministers Turtelboom (Justitie) en Milquet (Gelijke Kansen) om hier nu snel werk van te maken."

Delen

Gaylive.Be: Nieuwsportal voor de Vlaamse Holebi.contacteer ons per e-mail
É 2001- 2019 Gaylive.Be (Webpool New Media Productions).