5GB in plaats van 4GB
lesbiennes

Grondwettelijk Hof maakt adoptie door gescheiden meemoeders mogelijk


gepost op 13/07/2012 om 16:27

Delen

Goed nieuws voor gescheiden meemoeders. Het Grondwettelijk Hof besliste in twee baanbrekende arresten dat enkele bepalingen uit de adoptiewetgeving ongrondwettelijk zijn.

Biologische moeder kan adoptie niet tegenhouden
Wanneer binnen een lesbisch koppel een kind wordt geboren, kan de meemoeder het kind na de geboorte adopteren. De biologische moeder moet toestemmen in die adoptie. Dat betekent dat de adoptie door de meemoeder niet doorgaat wanneer het na de geboorte tot een breuk komt.

De zaak die aan het Grondwettelijk Hof werd voorgelegd betrof twee vrouwen die met elkaar waren gehuwd. Tijdens het huwelijk werd een kind geboren. Beide vrouwen hadden een overeenkomst ondertekend betreffende de medisch begeleide voortplanting. Ze hadden ook de adoptievoorbereiding gevolgd. De meemoeder had een familiale band opgebouwd met het kind. Later kwam het tot een breuk tussen beide vrouwen en de biologische moeder weigerde toe te stemmen in de adoptie door de meemoeder.

Uiteindelijk kwam de zaak bij de rechtbank terecht die een prejudiciŽle vraag stelde aan het Grondwettelijk Hof. Het Grondwettelijk Hof stelde in een arrest van 12 juli 2012 dat het belang van het kind om een dubbele juridische afstammingsband te genieten het haalt op het recht van de biologische moeder om te weigeren toe te stemmen in de adoptie door haar ex-echtgenote.

Het Grondwettelijk Hof besloot dat de bepalingen uit de adoptiewetgeving met betrekking tot de toestemming van de biologische moeder een schending uitmaakten van de Grondwet.

Concreet betekent dit dat bij een adoptie door de ex-echtgenote de rechter de onverantwoorde weigering van de biologische moeder opzij kan schuiven en rekening kan houden met het belang van het kind. Anders gezegd: de biologische moeder kan na een echtscheiding de adoptie door de meemoeder niet meer tegenhouden door te weigeren toe te stemmen in de adoptie.

Geen samenwoning, toch adoptie
Een tweede arrest van 12 juli 2012 handelt over de samenwoningsvereiste. Feitelijk samenwonende meemoeders kunnen adopteren op voorwaarde dat ze drie jaar samenwonen met de biologische moeder op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift tot adoptie. Komt het tot een breuk, dan zal de adoptie niet meer mogelijk zijn bij gebrek aan samenwoning.

In een zaak die aan het Grondwettelijk Hof werd voorgelegd hadden twee vrouwen tien jaar samengewoond en tijdens hun samenwoning waren twee kinderen geboren. Nadat het tot een breuk was gekomen, wilde de meemoeder de kinderen nog adopteren. De biologische moeder ging akkoord met die adoptie. Alleen was er geen samenwoning meer op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift tot adoptie, waardoor de rechtbank het verzoek niet kon inwilligen. Ook in deze zaak werd een prejudiciŽle vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de bepalingen uit de adoptiewetgeving met betrekking tot de driejarige samenwoningsvereiste een schending uitmaken van de Grondwet. Volgens het Hof moet het mogelijk zijn dat meemoeder nog adopteert, mits toestemming van de biologische moeder waarmee ze drie jaar lang samenleefde, ook al was er geen samenwoning meer op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift tot adoptie.

Delen

Gaylive.Be: Nieuwsportal voor de Vlaamse Holebi.contacteer ons per e-mail
…†2001- 2019 Gaylive.Be (Webpool New Media Productions).